Log på Oversigt Forside
Faglige temasider
Jagttegn

Læs mere på www.jagtprøven.dk
Nye udgivelser
Landbrugsøkonomi - opgavehæfte
Opgavehæftet indeholder mere end 100 opgaver i varierende sværhedsgrad. Følger kapitlerne i Landbrugsøkonomi. - Bemærk ny udgave!
Landbrugsøkonomi
Mange forhold spiller en rolle for økonomien på en landbrugsbedrift og denne grundbog giver et godt grundlag for at kunne sætte sig ind i disse økonomiske forhold.- Bemærk ny udgave!
Skat for landmænd
Bogen er netop udkommet i en 3. udgave.
Bæredygtighed i landbruget
Bæredygtighed i landbruget, 2. udgave er netop udkommet. Bogen giver et kvalificeret bud på, hvordan begrebet bæredygtighed kan forstås i landbruget.
Kvægets fodring
Kvægets fodring, 2. udgave er udkommet. Bogen er en videreførelse og opdatering af førsteudgaven, og som i denne viderebringes resultaterne fra de seneste års forskning, forsøg og praktisk arbejde med fodring af kvæg
Håndbog i kvæghold 2014
2014-udgaven af Håndbog i kvæghold er netop udkommet. Bogen er et uundværligt opslagsværk for alle, der beskæftiger sig med kvæghold.
Kommende titler
 

Landbrugsforlaget - Agro Food Park 15 - 8200  Aarhus N - Tlf: 8740 5501 - Email:   - Cookiepolitik
Bestil katalog
Rabat til studerende
International publications